Kostenplaatje BIM?

Hoe zit het met het kostenplaatje van BIM?

Voor u als bouwheer betekent de verschuiving van de klassieke aanpak naar het BIM-samenwerkingsmodel geen meerkost, zelfs integendeel. U heeft er alles bij te winnen.

Werken volgens BIM maakt het bouwproces voor de aannemer of architect niet korter of makkelijker, maar het leidt wel tot een minimum aan verspilling. Bouwen volgens BIM betekent het lean-principe hanteren: maximale waarde voor de klant genereren met zo weinig mogelijk verspilling.

Bij BIM ligt het kenniszwaartepunt vooraan in het bouwproces: belangrijke beslissingen worden al genomen als de impact hoog is en de kost nog relatief klein. We kunnen fouten dus al opsporen als ze nog virtueel zijn en het spreekt vanzelf dat een rechtzetting in de ontwerpfase veel goedkoper is dan in de uitvoeringsfase. Zo kan de zogenaamde faalkost op een totaalproject tot wel 15% dalen, goed nieuws dus voor uw budget.

Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100