Bouwen is vaak een complex gegeven. Verschillende partijen werken op verschillende manieren, op verschillende tijdstippen en met verschillende middelen samen om 1 gezamenlijk project te realiseren. Problemen op vlak van communicatie en samenwerking tussen de architect, de bouwheer en de onderaannemer(s) vormen vaak een struikelblok. Bovendien werken ze conflicten in de hand. Vandaar dat het huidige bouwmodel ook weleens 'conflictmodel' genoemd wordt. Nochtans is niemand hierbij gebaat: de zoektocht naar oplossingen kost vooral moeite, tijd en dus geld.

In zo'n geval kan BIM - kort voor Bouw Informatie Model - soelaas bieden. Dit samenwerkingsmodel is een virtueel geïntegreerd geheel van driedimensionale bouwmodellen. Alle betrokken partijen kunnen er simultaan aan bijdragen en er informatie uit putten. Zo wordt het model de leidraad bij uitstek om het fysieke bouwproject te realiseren. Met BIM bouwt u eigenlijk 2 keer: 1 keer virtueel in de vorm van een 3D-model en 1 keer op de werf.

Bouwen in BIM
Een introductie door Gert Janssen, onze Directeur Engineering & Ontwikkeling

Kenmerken van BIM op een rijtje

Virtueel model

Alle partijen hebben op elk moment toegang tot het virtuele model en kunnen eraan bijdragen. Zo werkt iedereen steeds met de meest recente versie van het plan. Bovendien worden er op regelmatige tijdstippen zogenaamde clash detections uitgevoerd met modelcontrolesoftware. Fouten, onvolledigheden en incongruenties tussen de versies van de verschillende bijdragers aan het hoofdmodel komen zo direct aan het licht. Hierdoor worden eventuele problemen al meteen opgelost in cyberspace en dat is uiteraard veel voordeliger dan fouten rechtzetten op de werf.

Driedimensionaal totaalbeeld

Een 3D-model van het totale project zorgt voor een extreem heldere beeldvorming. Voor alle partijen wordt het meteen duidelijk waarover er gepraat wordt en miscommunicatie wordt tot een minimum herleid. Bovendien kan iedereen, niet in het minst de bouwheer, zich al heel snel in de conceptuele fase een bijna tastbaar beeld vormen van het na te streven eindresultaat.

Up-to-date informatiebron

Een BIM-model zit boordevol data en informatie. Alle bijdragers kunnen gegevens toevoegen en raadplegen. In tegenstelling tot bij een klassiek proces beschikt iedereen ook steeds over de laatst geüpdatete versie. Het is een extra troef dat BIM via de cloud eender wanneer en eender waar toegankelijk is. Het model is de leidraad tijdens de uitvoering van de bouwwerken, maar ook achteraf is raadpleging nog nuttig voor facility management of onderhoud.

BIM, dat is samenwerken en communiceren

Zoals gezegd, biedt het Bouw Informatie Model dé oplossing voor heel wat communicatie- en samenwerkingsproblemen die ontstaan tijdens een klassiek bouwproces.

Door de wensen, ideeën, ervaringen en kennis van alle betrokken partijen al vroeg in bouwproces te delen, worden uiteindelijk de beste resultaten geboekt. Zo groeit het samenwerkingsmodel gaandeweg uit van een conceptueel idee tot een totaalplan dat steeds meer verfijnd wordt. Alle partijen voeren het project eerst volledig in virtuele vorm uit. Fouten of clashes komt men via regelmatig ingeplande controles meteen op het spoor. Door ze al aan te pakken in de virtuele fase, verloopt de effectieve bouw op de werf veel vlotter. Het totale bouwtraject is dankzij BIM dus niet per definitie korter, maar wel stukken efficiënter. 

Geen
Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100