Starten met BIM is doorgaans een uitgebreid en complex proces. Het betekent immers gradueel overschakelen naar een nieuwe manier van werken. De onderdelen die u als onderaannemer toevoegt aan BIM moeten immers aangeleverd worden conform de afgesproken normen en standaarden met de andere partijen.

Alle mensen in de organisatie zullen een evolutie moeten doormaken om tot een BIM-mindset te komen en dat vergt inspanning, training en doorzettingsvermogen. Daarnaast moet ook de infrastructuur van de organisatie afgestemd worden op BIM. Concreet houdt dit investeringen in op vlak van hardware (krachtige computers) en software (licenties van BIM-programma’s zoals Stabicad for AutoCAD, Stabicad for Revit, Navisworks, enz.).

We zijn er wel rotsvast van overtuigd dat de overstap loont: u zal de vruchten kunnen plukken van ingekorte processen en verhoogde marges. Kortom, het is een win op alle vlakken.

Van Little BIM naar Big BIM

Starten met BIM is een uitgebreid en complex proces met gefaseerde overgang. 

De eerste fase noemen we Little BIM. Dat betekent dat u de overstap maakt om te werken in 1 integraal 3D-model binnen uw eigen organisatie. Daarbij maakt u de nodige afspraken en legt u de regels vast voor het gebruik van BIM. Is iedereen intern helemaal 'mee' met de nieuwe manier van werken, dan is het zaak om ook buiten uw bedrijf op zoek te gaan naar BIM-partners.

U moet dus op zoek naar studiebureaus, onderaannemers en leveranciers die ook werken volgens BIM. Enkel als zij werken in compatibele BIM-modellen en hun data en info aanleveren volgens standaarden die overeenkomen met uw model, wordt samenwerken pas écht efficiënt. In dat geval kunnen we spreken van Big BIM, oftewel de volledige integratie van BIM. Samenwerken en communiceren over een project kan dan gebeuren binnen 1 gezamenlijk BIM-kader. En dat is waar we als Voordenkers precies naar streven.

Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100