Terug
menu
Mute sound
"Dit was de vlotste bouw die ik ooit meemaakte. BIM zorgde voor een ONS­gevoel."
Erwin Hermans
Lees het verhaal
Is de BIM-samenwerkingsmethode te vergelijken met het oude conflictmodel?
“Vroeger werkte iedereen op zichzelf, nu wordt er écht samengewerkt. De meeste discussies worden met BIM op voorhand gevoerd, ook dat is nieuw. Het bouwen zelf gaat dus veel vlotter. Pas op, dat vergt een serieuze investering in de beginfase. Maar dat haal je eruit. Werfvergaderingen verglijden vaak naar budgetdiscussies. Met BIM is het mogelijk om samen te focussen op échte verbeteringen, op optimalisaties in tijd en budget.”
ONS-bouwheer Erwin Hermans reageerde eerder nuchter toen Mathieu Gijbels voorstelde om volgens BIM te bouwen: “Doe maar. Baat het niet, dan schaadt het niet.” Vandaag ziet Erwin duidelijk 3 (eigenlijk 4) grote voordelen. Hij somt ze helder op…
Voordeel 1: visueel project
“Aan BIM is een 3D-model gekoppeld. Dat maakt het makkelijker om het ontwerp visueel voor te stellen. Maar ook: een organisatie kan veel eenvoudiger bepaalde vraagstukken delen en tastbaar maken. Op zo'n moment is het probleem nog niet acuut. De bouwheer krijgt de tijd en ruimte om intern te overleggen, zonder echte financiële gevolgen.”
Voordeel 2: voor complexe gebouwen
“Ons gebouw heeft veel speciale vormen. Prachtig, maar technisch uitdagend. Neem nu de houten plafondstructuur, met balk per balk verschillende hoeken en afmetingen. Die werden zonder enig probleem op de werf in elkaar gezet. Omdat alles vooraf perfect was uitgetekend.”
Voordeel 3: minder meerkosten
“De aannemer kan met BIM zorgen voor weinig meerkosten, maar op dat vlak is het nog geen sluitend verhaal. Wie voert waar welke aanpassing door? Daarover moeten goede afspraken gemaakt worden, zodat het BIM-model altijd up-to-date is. Als BIM meer ingeburgerd geraakt en de onwennigheid verdwijnt, gaat dat alleen nog verbeteren. Het is een groeiproces, maar mijn ervaring met BIM is vandaag al overwegend positief.”
Voordeel 4: kostencontrole
Erwin besluit: “Al bij al is de originele kostprijs goed bewaard gebleven, zeker gezien de complexiteit van het gebouw. Alles is dankzij BIM vlotter verlopen, dat spaart ook kosten uit. Maar ik verwacht van BIM ook in de toekomst nog voordelen, als er ooit werken moeten uitgevoerd worden, al is het over 10 of 15 jaar. Dan ken ik met BIM precies elk detail van het gebouw, zodat elke renovatie of herstelling ook nog eens kostenefficiënter uitgevoerd kan worden.”