Wat met de compatibiliteit van BIM-software?

BIM is niet de naam van een softwarepakket, maar een generieke benaming om een samenwerkingsmodel binnen de bouw aan te duiden. Dat wil zeggen dat er verschillende partijen software op de markt brengen om het BIM-bouwproces in een digitale vorm te gieten. Voorlopig zijn er enkele grotere bedrijven die een aanzienlijk deel van die BIM-software voor hun rekening nemen, maar met het IFC-formaat (Industry Foundation Classes) is er ook een open source alternatief.

Voorlopig bestaan er dus meerdere formaten naast elkaar, maar in de meeste gevallen zijn die ook onderling compatibel. De BIM-manager van Mathieu Gijbels kan u helpen om de formaten op elkaar af te stemmen, met het oog op een optimale samenwerking.

Is BIM een tekenpakket? En wordt het een essentieel instrument voor de architect?

3D-modellering is een belangrijk onderdeel van de BIM-filosofie. Voor veel architecten vormen 3D-tekeningen de opstap naar BIM. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn de 3D-softwarepakketten slechts het gereedschap en niet het einddoel. Uiteindelijk wil BIM komaf maken met het klassieke conflictueuze bouwmodel ten voordele van het harmonieuze samenwerkingsmodel. BIM laat alle partijen toe om op de meest efficiënte manier samen te werken aan een project.

Vandaag vindt er in de bouwwereld al een verschuiving plaats in de richting van het samenwerkingsmodel. Wij voorspellen dan ook dat BIM een essentieel instrument wordt voor architecten. Bouwprofessionals die vandaag worden opgeleid in hogescholen en universiteiten krijgen BIM al met de paplepel ingegoten. Bovendien speelt de overheid een belangrijke sturende rol door BIM tot de standaard uit te roepen voor overheidsopdrachten.

Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100