We zijn er stellig van overtuigd dat BIM binnen afzienbare tijd de nieuwe manier van bouwen wordt. We beseffen evenwel dat de invoering niet evident is en een ware cultuuromslag inhoudt. Die kan er enkel komen na significante inspanningen van alle betrokken partijen in de bouwwereld en dat zal tijd en moeite kosten. Maar als Voordenkers willen wij graag een voortrekkersrol spelen!

Bij Mathieu Gijbels hebben we ongeveer 6 jaar geleden de eerste, voorzichtige BIM-stappen gezet. Sindsdien zijn we blijven evolueren in de richting van het samenwerkingsmodel. Ondertussen hebben we met Nic Maes zelfs onze eigen BIM-manager in dienst. Hij helpt onze organisatie volledig BIM-gericht te maken en betrekt u als onderaannemer optimaal bij deze revolutionaire manier van bouwen.

Ook als niet BIM-mer kunt u vandaag nog samenwerken met Mathieu Gijbels. Toch is onze werkmethode steevast gebaseerd op BIM omdat de voordelen erg zwaar doorwegen ten opzichte van de nadelen. Bovendien hopen we zo steeds meer partijen te overtuigen om mee te stappen in dit samenwerkingsmodel. 

Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100