We zijn er stellig van overtuigd dat BIM binnen afzienbare tijd de nieuwe manier van bouwen wordt. We beseffen evenwel dat de invoering niet evident is en een ware cultuuromslag inhoudt. Die kan er enkel komen na significante inspanningen van alle betrokken partijen in de bouwwereld en dat zal tijd en moeite kosten. Maar als Voordenkers willen wij graag een voortrekkersrol spelen!

Bij Mathieu Gijbels hebben we ongeveer 8 jaar geleden de eerste, voorzichtige BIM-stappen gezet. Sindsdien zijn we blijven evolueren in de richting van het samenwerkingsmodel. Dankzij onze BIM-gerichte werking wordt u als klant optimaal betrokken bij deze revolutionaire manier van bouwen.

Samenwerken met Mathieu Gijbels zonder BIM, kan dat nog?

Uiteraard kunt u vandaag nog samenwerken met Mathieu Gijbels als niet-BIM’mer. Toch is onze werkmethode steevast gebaseerd op BIM omdat de voordelen erg zwaar doorwegen ten opzichte van de nadelen. Bovendien hopen we zo steeds meer partijen te overtuigen om mee te stappen in dit samenwerkingsmodel. 

Vragen? Neem gerust contact op met Gert Janssen, directeur Engineering en Ontwikkeling, en laat u overtuigen van de voordelen om samen te werken met BIM als (kosten)efficiënte leidraad.

Gert Janssen
Directeur Engineering & Ontwikkeling
0032 89 819 100